Navigácia

Profil absolventa Denné štúdium Diaľkové štúdium Bakalárske štúdium Prijímacie skúšky Kritéria prijímacích skúšok pre denné štúdium Kritéria prijímacích skúšok pre diaľkové štúdium

Formy štúdia

Denné štúdium

6341 M – škola podnikania

V rámci tohto študijného odboru ponúkame tieto zamerania :

 • Škola podnikania – štúdium ekonomických predmetov + cudzie jazyky
 • Škola podnikania – zameranie na športový manažment

       Učebný plán 6341 M Škola podnikania pre 1. - 4. ročník

 

 

 

7237 M – informačné systémy a služby

 • Prioritou je výučba informatiky, informačných systémov a cudzích jazykov

       Učebný plán 7237 M Informačné systémy a služby pre 1. - 4.  ročník  

 

Oznamujeme rodičom aj žiakom našej školy,
že v riaditeľni školy je dostupný k nahliadnutiu školský vzdelávací program.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
  Hollého 1380, Senica
 • 0907 161 135 - Riaditeľ zriaďovateľa školy

  0915 727 145 - Riaditeľ školy

  0908 147 840 - Zástupkyňa riaditeľa školy

  034 651 55 93 - Sekretariát

Fotogaléria