Navigácia

Výberové konanie

Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380, 905 01 Senica

prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta

Požiadavky na uchádzača: kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Plat:  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list, odpis z registra trestov, štrukturovaný životopis, doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28.02.2020.

Bližšie info: redechova@ssspsenica.sk  Kontaktná osoba: Mgr. Vladimír Sládeček (0907161135)

 

 

Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380, 905 01 Senica

prijme do pracovného pomeru školského psychológa.

Požiadavky na uchádzača: kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Plat:  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list, odpis z registra trestov, štrukturovaný životopis, doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28.02.2020.

Bližšie info: redechova@ssspsenica.sk  Kontaktná osoba: Mgr. Vladimír Sládeček (0907161135)

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
    Hollého 1380, Senica
  • 0907 161 135 - Riaditeľ zriaďovateľa školy

    0907 746 906 - Riaditeľka školy

    0915 727 145 - Zástupca riaditeľky školy

    034 651 55 93 - Sekretariát

Fotogaléria