Navigácia

Kontakt

___________________________________________________________

 

Riaditeľ zriaďovateľa: 0907 161 135 - Mgr. Vladimír Sládeček

Sekretariát zriaďovateľa: 0917 593 462

 

Zriaďovateľ školy: Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o.
Adresa: Hollého 1380, 905 01 Senica
Telefón:  0917 593 462
IČO: 45732604
Web: www.ssspsenica.sk
Email: ssspsenica@ssspsenica.sk
   
   

 

 

Riaditeľ školy: 0915 727 145 - PhDr. Milan Trizuliak

Zástupkyňa riaditeľa školy: 0908 147 840 - Mgr. Mária Hollá

Sekretariát školy: 034/651 5593

Škola: Súkromná stredná odborná škola podnikania
        Adresa školy: Hollého 1380, 905 01 Senica
Telefón: 034/651 5593
IČO: 36087947
Web: www.ssspsenica.sk
Email: ssspsenica@ssspsenica.sk
 

trizuliak@ssspsenica.sk

  holla@ssspsenica.sk
 

 

Čísla účtov:
 

poplatky - denné štúdium
SK1502000000001320454954

poplatky - diaľkové štúdium
SK4402000000001636799756

   

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
    Hollého 1380, Senica
  • 0907 161 135 - riaditeľ zriaďovateľa školy

    0915 727 145 - riaditeľ školy

    0908 147 840 - zástupkyňa riaditeľa školy

    034 651 55 93 - sekretariát

Fotogaléria