Navigácia

 • Múzeum Senica

  Múzeum Senica

  Žiaci 1.C triedy v rámci vyučovania navštívili múzeum v Senici, kde ich pán kurátor previedol od najstarších čias senického praveku cez obdobie vzniku Senice na českej ceste, až po život v meste v 19. storočí a prvej polovici 20. storočia.

   

 • Podpora mladých dobrovoľníkov a výmena skúseností 

  Podpora mladých dobrovoľníkov a výmena skúseností 

  V rámci cezhraničného projektu Podpora mladých dobrovoľníkov a výmena skúseností sa stretli v dňoch 18. – 20. novembra študenti z parlamentu mesta Senica na “Víkendovke“ vo Veľkých Pavloviciach.

  Z radu členov nášho školského parlamentu sa zúčastnil prvák Marko Štec. Víkend strávil nadviazaním nových kontaktov, kamarátstiev, hraním spoločenských hier. Súčasťou boli zaujímavé prednášky o prístupoch v dobrovoľníctve, čo všetko môže dobrovoľník robiť, ako pomôcť prírode, workshop o nových trendoch na sociálnych sieťach. Študenti si spolu zašli aj na krásnu točivú rozhľadňu Stezka nad vinohrady.

   

  Mgr. Miroslava Medňanská

 • Ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej spoločnosti

  Ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej spoločnosti

  10. 11. 2022 sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej spoločnosti. Tretiaci, v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia založili cvičnú firmu – ALL IN ONE, v ktorej si reálne precvičia získané vedomosti a zručnosti. Akcionárov oboznámili so stanovami spoločnosti a s vypracovaným podnikateľským plánom. Počas valného zhromaždenia si akcionári zvolili predstavenstvo a oboznámili sa s obsadením pracovných pozícií vo firme. Týmto krokom môže ALL IN ONE, š. s. začať podnikať.

 • Retro-deň

  Retro-deň

  Boli sme a aj budeme retro :)

 • Po stopách Štefánika

  Po stopách Štefánika

  PER ASPERA AD ASTRA – CEZ PREKÁŽKY KU HVIEZDAM (LATINSKÉ PRÍSLOVIE)

  28. októbra 1918 vznikol samostatný Československý štát. Túto významnú udalosť našich
  dejín si študenti 2. ročníka pripomenuli návštevou rodného domu gen. Milana Rastislava
  Štefánika v Košariskách a miesta jeho posledného odpočinku na Bradle.
  Bol pekný jesenný slnečný deň a my sme pred sebou ako na dlani mali prekrásny
  kopaničiarsky kraj pod Bradlom, kde sa chudobnému farárovi z dedinky Košariská v roku
  1880 ako šieste dieťa narodil tento velikán našej histórie, jeden z najvyšších hodnostárov
  francúzskej armády, ovenčený vysokými vojenskými vyznamenaniami Francúzska a Talianska,
  minister vojny Československej republiky, vedec svetového mena, uznávaný diplomat, priateľ
  najvplyvnejších osobností v rôznych častiach sveta, lev parížskych salónov a idol ženských
  sŕdc. Svoj život neomylne nasmeroval k najvyššej hviezdnej méte – oslobodeniu svojho
  národa. Zmenil tak politickú mapu Európy a zapísal sa trvalo do našich a svetových dejín.

 • Halloween

  Halloween

  Trošku sme strašili

 • Archivácia a zálohovanie v praxi

  Archivácia a zálohovanie v praxi

  Žiaci III.C navštívili VTSÚ Záhorie s cieľom oboznámiť sa s archiváciou v praxi. Najskôr boli oboznámení s procesom papierovej archivácie. Odborný výklad spojený s ukážkou elektronickej archivácie predstavil Ing. Kukliš. Pracovisko digitálnej archivácie disponuje s knižným skenerom a vysokorýchlostným skenerom Xino scan. Žiakom bolo ukázané ako sa pracuje s  knižným programom MediaInfo. Exkurzia bola obohatená s prehliadkou galérie munície a vojenskej techniky. 

 • Navštívili sme mestský úrad v Skalici.

  Navštívili sme mestský úrad v Skalici.

  Študenti 4. ročníka odboru Škola podnikania navštívili kráľovské mesto. 

  Cieľom vzdelávacej prednášky bolo priblížiť proces, úlohy, povinnosti a fungovanie samosprávy. Dozvedeli sme sa o práci, systéme a chode Oddelenia marketingu a cestovného ruchu, ako napr. uverejňovanie a správa komunikačných kanálov mesta, správa web stránok, ponuky služieb v cestovnom ruchu, semináre pre sprievodcov, vytváranie itinerárov, proces vydávania a distribúcie propagačných materiálov, príprava a realizácia letnej turistickej sezóny. 

  Samostatnú časť prednášky tvorila kultúra a cestovný ruch v meste Skalica. 

  Na záver študentov čakala praktická ukážka práce sprievodcu po pamiatkach mesta Skalica. 

   

  Mgr. Miroslava Medňanská

 • Hrad Devín

  Hrad Devín

  Hrad Devín je vďaka umiestneniu na sútoku riek Dunaja a Moravy ako i okolitej prírody unikátnym miestom na Slovensku. Jeho návšteva je zážitkom, ktorý si treba dopriať. Devín zohrával dôležitú rolu v rôznych obdobiach našich dejín. Sídlili tu Kelti aj Rimania, v časoch Veľkej Moravy bol Devín dôležitým vojenským i kultúrnym centrom. Slávu mu vtlačila najmä generácia štúrovcov, pre ktorú sa stal symbolickým miestom. Toto výnimočné miesto, s výnimočnou históriou navštívili 6. 10. naši prváci.

 • Fotoklub RETINA

  Fotoklub RETINA

  IV.C v rámci vyučovania navštívili Záhorské osvetové stredisko Senica, kde je výstava k 80.výročiu založenia fotoklubu RETINA - Počiatky amatérskej fotografie v Senici. Výstava bola spojená s krátkou prednáškou o vývoji fotografie.

 • MAKER FIAIRE BRNO

   MAKER FIAIRE BRNO

  Pridávame zopár fotiek z MAKER FIAIRE BRNO, kde sme videli obrovské množstvo projektov a mohli sme k nim prispieť aj našou maličkosťou. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zastavili pri našom stánku a podebatovali s nami. Zvlášť ďakujeme aurapol.com za vzorky (hromadu vzoriek) filamentu PLA HT110.

 • Kariéra Expo

  Kariéra Expo

  Dňa 11. októbra sme sa s našimi maturantmi zúčastnili veľtrhu Kariéra EXPO. Počas podujatia v Starej tržnici v Bratislave mali študenti príležitosť spoznať osobne zamestnávateľov z rôznych oblastí a regiónov, zúčastniť sa motivačných prednášok, workshopov, vyskúšať modelový pracovný pohovor, skonzultovať životopis, alebo sa otestovať z cudzích jazykov. 

  Mgr. Miroslava Medňanská

 • Biela pastelka

  Biela pastelka

  Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá zlepšuje životy ľudí, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím, na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým pomáhajú začleniť sa do bežného života. 

  Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku, do ktorej sa pravidelne zapájajú aj členovia nášho študentského parlamentu. 

  Tento rok vyšli do ulíc za dobrú vec Simona Kutláková, Karolína Juráčková, Terka Hrneková, Vanesa Barkóciová, Jaroslav Šubika, Ivan Stančiak

   

  Mgr. Miroslava Medňanská

 • LVVK DONOVALY

  LVVK DONOVALY
 • Návšteva pamätnej izby Ivana Kraska

  Návšteva pamätnej izby Ivana Kraska

  Dňa 28. 9. 2022 sa študenti 3. ročníka zúčastnili exkurzie do pamätnej izby Ivana Kraska
  v Piešťanoch. Pamätná tabuľa pri vstupe nám pripomína, že toto miesto si pre roky svojej
  staroby vybral jeden z najväčších slovenských poetov. Tu sa tešil na sklonku života
  všeobecnej úcte národa. Niekoľko krokov od tohto miesta tečie Váh, ktorý svoju divokosť
  nechal pod Tatrami a tu už plynie pokojne a vyrovnane. Vytvára tak paralelu so životom
  básnika. Z nábrežia vidno stromy a strechy piešťanského kúpeľného ostrova. Príjemný pocit,
  ktorý sme si odnášali z tohto miesta, umocnil výklad sprievodkyne i pekné počasie.

 • Oznam školskej jedálne

  Oznam školskej jedálne

  V súvislosti s prechodom na prihlasovanie obedov pomocou čipov, žiadame rodičov a žiakov, aby od 8.8.2022 vypĺňali prihlášku na stravovanie prostredníctvom aplikácie EduPage.

  Zároveň je potrebné zaplatiť aj poplatok za stravu.

  Pri úhrade napíšte do poznámky meno a priezvisko žiaka a ročník.

  Prevádzka v školskej jedálni začína 6.9.2022

  Platby:

  obed: 50 € mesačne

  IBAN: SK86 0200 0000 0019 6500 6454

 • Exkurzia II.C

  Exkurzia II.C

  Múzeum Molpír a Smolenický zámok.

 • Exkurzie na hrad Devín

  Exkurzie na hrad Devín

  Dňa 2. 6. sa 1. ročník zúčastnil exkurzie na hrad Devín. Žiaci sa pútavým rozprávaním pani sprievodkyne zoznámili s históriou hradu, z ktorého je nádherný výhľad na rieku Dunaj.

 • Návšteva pamätnej izby Ivana Kraska

  Návšteva pamätnej izby Ivana Kraska

  26. mája sme so žiakmi z 3. A a 3. C triedy navštívili pamätnú izbu Ivana Kraska v Piešťanoch, aby sme obohatili svoje poznatky o básnikovi z rodu „nesmrteľných“, lebo jeho dielo sa bude spomínať s láskou a úctou v rade prvoradých slovenských básnikov. Pani Murínová nám ho predstavila tiež ako múdreho a vzdelaného človeka, národného umelca, prekladateľa či politika. Rozchod s jeho milou, ďaleká vzdialenosť od kamarátov a rodiny ho viedli k tomu, že na papier vkladal verše plné smútky, pocitu samoty či túžby po svojej láske. O tom, že bol dobrým priateľom M. R. Štefánika, sme sa dozvedeli z ich súkromnej korešpondencie, ktorá je súčasťou expozície. Prečo si vybral práve Piešťany? O tom sa nikde nepíše, no pri pohľade z okna na nádhernú prírodu pri Váhu sme hneď pochopili, prečo práve toto mesto.

 • Nové číslo školského časopisu

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
  Hollého 1380, Senica
 • 0907 161 135 - riaditeľ zriaďovateľa školy

  0915 727 145 - riaditeľ školy

  0908 147 840 - zástupkyňa riaditeľa školy

  034 651 55 93 - sekretariát

Fotogaléria