Navigácia

 • Školské majstrovstvá okresu "Volejbal SŠ - chlapci"

  Školské majstrovstvá okresu "Volejbal SŠ - chlapci"

  Gratulujeme našim žiakom za krásne 3. miesto. Do galérie Školské majstrovstvá okresu "Volejbal SŠ - chlapci" boli pridané fotografie.

 • Hallowen 2018

  Hallowen 2018

  Dňa 26.10.2018 sa na našej škole uskutočnil Halloween Day. Prebehla medzitriedna súťaž o najlepšiu masku. Ako najlepší boli vyhodnotení nasledovní žiaci: Silvia Ovečková, Patrícia Červená, Nicol Uhlíková a Michaela Čmelová z I. A, Michal Nikodém, Martin Malík z I. B, Kristína Obuchová z III. A a Kevin Vajda zo IV. A. Do galérie Hallowen 2018 boli pridané fotografie.

 • DOD 4. december 2018

  DOD 4. december 2018

  Tento rok opäť plánujeme Deň otvorených dverí, pretože: "Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť". Tešíme sa na vás 4. decembra 2018.

 • Diaľkari: zmena v rozvrhu!!!

  Diaľkari: zmena v rozvrhu!!!
  1.12.2018
  
  3. A-DŠ  - ruší sa Slovenský jazyk a literatúra.  Náhrada: Marketing
  
  4. A-DŠ  - ruší sa Slovenský jazyk a literatúra.  Náhrada: Manažment
  
  
  
  
  8.12.2018
  
  3. A-DŠ  - ruší sa Marketing.  Náhrada: Slovenský jazyk a literatúra
  
  4. A-DŠ  - ruší sa Manažment.  Náhrada: Slovenský jazyk a literatúra
 • M. R. Štefánik – astronóm, politik, generál....

  M. R. Štefánik – astronóm, politik, generál....

  Študenti 2. ročníka si pripomenuli 100. výročie vzniku Československej republiky návštevou múzea M. R. Štefánika v jeho rodnom dome na evanjelickej fare v Košariskách. Počas zaujímavého výkladu sprievodkyne a prostredníctvom osobných  memorabílií sa prenášala atmosféra veľkého sveta, v ktorom sa Štefánik celý život pohyboval a stal sa mu druhým domovom.  Vyšli sme aj k Mohyle Štefánika, odkiaľ sme si vychutnali nádherné výhľady okolia Myjavskej pahorkatiny.

 • EURÓPSKY TÝŽDEŇ JAZYKOV

  EURÓPSKY TÝŽDEŇ JAZYKOV

  Počas európskeho týždňa jazykov navštívila našu školu spisovateľka, seničanka Gabriela Beregházyová. Študentom pútavou formou porozprávala o svojich pracovných aj študijných cestách po svete a o tom, ako jej znalosť jazykov otvorila brány k mnohým, aj vzdialeným kultúram. Ako spoluautorka predstavila knihu Slovensko - Legenda lipy, ktorá rozpráva históriu Slovenska prepojenú symbolom lipy. Kniha je unikátnym dielom, ktoré môže slúžiť ako nástroj na prezentáciu našej krajiny vo svete. Jej verzia v anglickom jazyku obohatila aj našu školskú knižnicu.

  Gabriela: "Školské triedy sú záhrady, v ktorých rastú budúci lídri, hrdinovia a snílkovia, ktorí raz zmenia svet. Stráviť chvíľku s týmito zvedavými púčikmi a povzdbudiť ich, aby sa otvorili svetu, ma nabíja sviežou energiou. Sami netušia koľko odvahy na to, plniť našu misiu nám dávajú."

 • Po stopách Svätopluka

  Po stopách Svätopluka

  Študenti 1. A a 1. B triedy sa spolu s triednymi učiteľkami Ing. Martinou Petrákovou a Mgr. Tatianou Otépkovou 9. októbra 2018 vydali po stopách Svätopluka na hrad Devín. V rámci výkladu  sa dozvedeli množstvo zaujímavých faktov o našej národnej kultúrnej pamiatke, akú mala veľkú dôležitosť v našej histórii. Žiaci si prezreli i expozície, ktoré sú umiestnené na hrade. Vrátili sa plní zážitkov a vedomostí. Ing. Petráková, Mgr. Otépková

 • JA Citi International Innovation Camp

  JA Citi International Innovation Camp

  Dňa 03. 10. 2018 sa študenti Ľubomír Rúsek (III.B) a Maximilián Lukáč (III.B) zúčastnili súťaže JA Citi International Innovation Camp v Bratislave. Študenti pracovali v zmiešaných tímoch na zadaní od organizácie Citi Foundation. Ich úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Vďaka tejto súťaži si študenti mohli precvičiť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšali si tímovú prácu pri riešení výzvy a spolupracovali s konzultantmi – mentormi, zamestnancami spoločnosti Citi. Na základe výzvy im súťaž priblížila fungovanie biznis sektora.

 • Sonnentor Čejkovice

  Sonnentor Čejkovice

  Žiaci štvrtého ročníka študijného odboru školy podnikania sa zúčastnili zážitkovej exkurzie v Bylinkovom raji vo firme Sonnentor Čejkovice , ktorá je známym producentom bio - ekologicky vyrábaných čajov, korenín, kávy a iných produktov. Súčasťou exkurzie bola zaujímavá marketigová prezentácia.

 • Získali sme titul Ambasádorská škola Európskeho parlamentu!

  Získali sme titul Ambasádorská škola Európskeho parlamentu!

  V pondelok 17. septembra počas slávnostnej ceremónie v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave bol udelený titul Ambasádorská škola Európskeho parlamentu štrnástim slovenským stredným školám, ktoré sa počas uplynulého školského roka úspešne zúčastnili druhého ročníka rovnomenného programu a splnili tak podmienky k získaniu titulu.Program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu je realizovaný v spolupráci Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu s Academia Istropolitana Nova a Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku. Víťazným školám udelil plakety riaditeľ kancelárie EP na Slovensku Robert Hajšel, ktorý vyzdvihol prínos tohto programu nielen pre zúčastnených študentov samotných, ale i komunity ich škôl. Junior ambasádori našej školy sa umiestnili na krásnom šiestom mieste.

 • Rozvrh pre Diaľkové štúdium 2018/2019

  Rozvrh pre Diaľkové štúdium 2018/2019

  Rozvrh pre Diaľkové štúdium 2018/2019

 • Objatia zdarma

  Objatia zdarma

  Študenti 1.A so svojou pani profesorkou a ďalšími dobrovoľníkmi rozdávali OBJATIA ZDARMA a zapojili sa tak do celosvetového Dňa objatí - HUG DAY 2018. Objatia boli príjemné, úsmevné aj prekvapivé  a niekedy aj veľmi emotívne.

 • Teoretická časť civilného cvičenia

  Teoretická časť civilného cvičenia

  Dňa 25. júna sa uskutočnila teoretická časť civilného cvičenia. Za realizáciu ďakujeme členom občianskeho združenia p. Babíčkovi a p. Havlíkovej. Predmetom cvičenia boli základy prvej pomoci a správanie sa v krízových situáciách pri úrazoch.

 • II. ročník školskej olympiády

  II. ročník školskej olympiády

  Dňa 22. júna 2018 sa konal II. ročník školskej olympiády. Študenti si opäť zmerali sily v disciplínach: 40m šprint, bedminton, volejbal, streetbasketbal, preťahovanie lanom. 

   

 • Valné zhromaždenie firmy EKOraj JA

  Valné zhromaždenie firmy EKOraj JA

  Firma EKOraj JA uskutočnila pre svojich akcionárov likvidačné valné zhromaždenie, na ktorom informovala o činnosti firmy, o dosiahnutých výsledkoch a prerozdelení zisku. Firma ďakuje za prejavenú dôveru.

 • 20. výročie Európskej centrálnej banky

  20. výročie Európskej centrálnej banky

  Európska centrálna banka oslávila 1. júna tohto roku 20. výročie jej vzniku. My sme neváhali, využili príležitosť a skontaktovali sme sa s jedným z jej zamestnancov, bývalým študentom našej školy - Tomášom Sommrom. Ten nám cez SKYPE ochotne zodpovedal všetky otázky týkajúce sa najmä jeho pracovných skúseností a fungovania ECB, ale priblížil nám aj život vo Frankfurte nad Mohanom.

 • Účelové cvičenie v prírode 2018

  Účelové cvičenie v prírode 2018

  Dňa 1. júna 2017 sa usutočnilo v našej škole účelové cvičenie v prírode. Nášmu cvičeniu prialo aj počasie, pretože celý deň bol krásny slnečný a mohli nsme si vychutnať krásne letné až tropické počasie. Úlohou cvičenia bolo riešenie mimoriadnych udalostí – CO, evakuácia školy v prípade ohrozenia – postup opustenia školy, varovné signály a činnosť žiakov po varovaní. Zdravotná príprava – precvičovanie techniky obväzovania. Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana – orientácie v mieste školy a jej okolí, určenie svetových strán podľa buzoly. Dopravná výchova – organizovaný pochod žiakov na miesto určenia a späť( rozvoj pohyb. schopnosti ), prechod cez komunikáciu vo väčšej skupine. Výchova k bezpečnému správaniu – disciplína, poriadok a ohľaduplnosť pri praktických činnostiach. Do galérie Účelové cvičenie v prírode 2018 boli pridané fotografie.

 • Informačné technológie - teória a prax

  Informačné technológie - teória a prax

  Dňa 23.05.2018 sa študent našej školy (trieda 1. A) Peter Drinka pod vedením Ing. Mykolu Hryshchuka zúčastnil v meste Novovolynsk (Ukrajina) na IV. medzinárodnej konferencii s názvom "Informačné technológie - teória a prax", kde vystúpil so svojím príspevkom na tému ESP8266 WiFi car. Arduino IDE, ktorý bude publikovaný aj v zborníku. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva školstva a vedy Ukrajinskej republiky. Petrovi želáme veľa ďalších úspechov! Do galérie Informačné technológie - teória a prax boli pridané fotografie.

 • Maturita 2018

  Maturita 2018

  Do galérie Maturita 2018 boli pridané fotografie.

 • 24-hodinová štafeta v plávaní v Senici - 4.ročník

  24-hodinová štafeta v plávaní v Senici - 4.ročník

  V Senici sa uskutočnila 24-hodinová štafeta v plávaní - 4.ročník, do ktorej sme sa opäť po štvrý raz zapojili aj my. Do galérie 24-hodinová štafeta v plávaní v Senici - 4.ročník boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
  Hollého 1380, Senica
 • 0907 161 135 - Riaditeľ zriaďovateľa školy

  0907 746 906 - Riaditeľka školy

  0915 727 145 - Zástupca riaditeľky školy

  034 651 55 93 - Sekretariát

Fotogaléria