Navigácia

European Computer Driving Licence Vzorové testy Pokyny pred a počas testovania ECDL Fotoalbum ECDL Požiadavky Cenník Prečo ECDL?

ECDL

European Computer Driving Licence

ATC SSOŠP pri SSOŠP, Hollého 1380, Senica

Od 1. 3. 2015 poskytuje testovanie a školenie ECDL pre študentov ZŠ a SŠ a širokú verejnosť na platforme MS Windows 8.1 a MS Office 2013. Platný cenník a bližšie informácie môžete získať v menu ECDL. K stiahnutiu sú k dispozícii skúšobné testy a prihláška k testovaniu.

Bližšie informácie na petras@ssspsenica.sk 

 

Certifikát ECDL - Európsky vodičský preukaz na počítač (ECDL Certificate – European Computer Driving Licence) je preukaz, ktorý osvedčuje, že jeho držiteľ úspešne absolvoval predpísané testy z rôznych, ktoré špecifikuje Sylabus ECDL a testy boli vedené a vyhodnocované predpísanou metodikou.

Termín testovania: dohodou vopred, koná sa len v učebni PC4.


prihlášky zasielajte mailom najneskôr do: dva dni pred konaním termínu testovania

prihláška na stiahnutieVZOROVÉ TESTY

POKYNY A INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV A PRIEBEH SKÚŠKY

RÁMCOVÝ ZÁBER POŽIADAVIEK NA ZNALOSTI A ZRUČNOSTI

CENNÍK TESTOVANIA A BODOVANIE

PREČO ECDL?
 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
    Hollého 1380, Senica
  • 0907 161 135 - riaditeľ zriaďovateľa školy

    0915 727 145 - riaditeľ školy

    0908 147 840 - zástupkyňa riaditeľa školy

    034 651 55 93 - sekretariát

Fotogaléria