Navigácia

Organizácia šk. r. 2020/2021

Vnútorný poriadok školy 2020/2021 

Na stiahnutie : Vnutorny__skolsky_poriadok_pre_rok_2020-2021.pdf

1. Organizácia školského roka 2020/2021

 

Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 1. februára 2020 (štvrtok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

 

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021

  Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

  jesenné

28. október 2020 (streda)

29.október - 30. október  2020

2. november 2020 (pondelok)

  vianočné

22. december 2020 (utorok)

23. december 2020 – 7. január 2021

8. január 2021 (piatok)

  polročné

29. január 2021 (piatok)

1. február 2021
(pondelok)

2. február 2021 (utorok)

  jarné

Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj

26. február 2021 (piatok)

1. marec - 5. marec 2021

8. marec 2020 (pondelok)

  veľkonočné

31. marec 2021 (streda)

1. apríl - 6. apríl 2021

7. apríl 2021 (streda)

  letné

30. jún 2021 (streda)

1. júl – 31. august 2021

2. september 2021 (štvrtok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Maturitná skúška

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 16. marca 2021 (utorok),

b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 17. marca 2021 (streda),

c) matematika dňa 18. marca 2021 (štvrtok),

d) maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 19. marca 2021 (piatok).

 

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 8. - 13. apríla 2021.

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne 3. – 8. septembra 2021.

 

 


 


Výchovný poradca : Mgr. Dana Bánska

 

Linky dôvery pre deti

Detská linka záchrany

0800 123 232, 0800 121 212, 0820 434 343

Linka detskej istoty, LDI - UNICEF

0800 116 111

Linka detskej dôvery

0800 117 878

Linka detskej dôvery - LIENKA

0800 112 878 

Linka detskej pomoci

0800 100 444

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
    Hollého 1380, Senica
  • 0907 161 135 - riaditeľ zriaďovateľa školy

    0915 727 145 - riaditeľ školy

    0908 147 840 - zástupkyňa riaditeľa školy

    034 651 55 93 - sekretariát

Fotogaléria