Navigácia

Organizácia šk. r. 2017/2018

_______

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018

  Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

  jesenné

27. október 2017 (piatok)

30.-31. október  2017

2. november 2017 (štvrtok)

  vianočné

22. december 2017 (piatok)

23. december 2017 – 5. január 2018

8. január 2018 (pondelok)

  polročné

1. február 2018 (štvrtok)

2. február 2018
(piatok)

5. február 2018 (pondelok)

  jarné

 Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj

2. marec 2018 (piatok)

5.-9. marec 2018
(pondelok - piatok)

12. marec 2018 (pondelok)

  veľkonočné

28. marec 2018 (streda)

29. marec - 3. apríl 2018
(štvrtok - utorok)

4. apríl 2018 (streda)

  letné

29. jún 2018 (piatok)

2. júl – 31. august 2018

3. september 2018 (pondelok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnútorný poriadok školy 

 

1. Organizácia školského roka 2017/2018

 

Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok).

 

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 1. februára 2018 (štvrtok).

 

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 5. februára 2018 (pondelok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

 

V školskom roku 2017/2018 bude v období školského vyučovania spolu 191vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní prázdnin (z ktorých 6 dní pripadne na sviatky) a ďalších 3 voľných dní sviatkov. Obdobie školských prázdnin (letné prázdniny) bude trvať 64 dní.

 

2. Maturitná skúška

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

a)slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 14. marca 2018 (utorok),

b)anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 15. marca 2018 (streda),

c)matematika dňa 16. marca 2018 (štvrtok),

d)maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 17. marca 2018 (piatok).

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 4. –7. apríla 2018

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne 5. –8. septembra 2018

 


 


Výchovný poradca : Mgr. Dana Bánska

 

Linky dôvery pre deti

Detská linka záchrany

0800 123 232, 0800 121 212, 0820 434 343

Linka detskej istoty, LDI - UNICEF

0800 116 111

Linka detskej dôvery

0800 117 878

Linka detskej dôvery - LIENKA

0800 112 878 

Linka detskej pomoci

0800 100 444

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
    Hollého 1380, Senica
  • 0907 161 135 - Riaditeľ zriaďovateľa školy

    0907 746 906 - Riaditeľka školy

    0915 727 145 - Zástupca riaditeľky školy

    034 651 55 93 - Sekretariát

Fotogaléria