Navigácia

Organizácia šk. r. 2019/2020

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

  Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

  jesenné

29. október 2019 (utorok)

30.október - 31. október  2019

4. november 2019 (pondelok)

  vianočné

20. december 2019 (piatok)

23. december 2019 – 7. január 2020

8. január 2020 (streda)

  polročné

31. január 2020 (piatok)

3. február 2020
(pondelok)

4. február 2020 (utorok)

  jarné

 Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj

14. február 2020 (piatok)

17. február - 21. február 2020

24. február 2020 (pondelok)

  veľkonočné

8. apríl 2020 (streda)

9. apríl - 14. apríl 2020

15. apríl 2020 (streda)

  letné

30. jún 2020 (utorok)

1. júl – 31. august 2020

2. september 2020 (streda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Vnútorný poriadok školy 2019/2020 

 

1. Organizácia školského roka 2019/2020

 

Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2019 (pondelok).

 

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 1. februára 2020 (štvrtok).

 

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 5. februára 2020 (pondelok) a končí sa 29. júna 2020 (piatok).

 

V školskom roku 2019/2020 bude v období školského vyučovania spolu 191 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní prázdnin (z ktorých 6 dní pripadne na sviatky) a ďalších 3 voľných dní sviatkov. Obdobie školských prázdnin (letné prázdniny) bude trvať 64 dní.

 

2. Maturitná skúška

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

a)slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 12. marca 2020 (utorok),

b)anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 13. marca 2020 (streda),

c)matematika dňa 14. marca 2020 (štvrtok),

d)maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 15. marca 2020 (piatok).

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 9. - 12. apríla 2020

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne 3. – 6. septembra 2020

 


 


Výchovný poradca : Mgr. Dana Bánska

 

Linky dôvery pre deti

Detská linka záchrany

0800 123 232, 0800 121 212, 0820 434 343

Linka detskej istoty, LDI - UNICEF

0800 116 111

Linka detskej dôvery

0800 117 878

Linka detskej dôvery - LIENKA

0800 112 878 

Linka detskej pomoci

0800 100 444

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
    Hollého 1380, Senica
  • 0907 161 135 - Riaditeľ zriaďovateľa školy

    0907 746 906 - Riaditeľka školy

    0915 727 145 - Zástupca riaditeľky školy

    034 651 55 93 - Sekretariát

Fotogaléria