Navigácia

Organizácia šk. r. 2018/2019

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

  Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

  jesenné

30. október 2018 (utorok)

31.október - 2. november  2018

5. november 2018 (pondelok)

  vianočné

21. december 2018 (piatok)

23. december 2018 – 7. január 2019

8. január 2019 (utorok)

  polročné

31. január 2019 (štvrtok)

1. február 2019
(piatok)

4. február 2019 (pondelok)

  jarné

 Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj

22. február 2019 (piatok)

25. február - 1. marec 2019

4. marec 2019 (pondelok)

  veľkonočné

17. apríl 2019 (streda)

18. apríl - 23. apríl 2019

24. apríl 2019 (streda)

  letné

28. jún 2019 (piatok)

1. júl – 31. august 2019

2. september 2019 (pondelok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č.2 k Pedagogicko-organizačným pokynom na školský rok 2018/2019

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Vnútorný poriadok školy 

 

1. Organizácia školského roka 2018/2019

 

Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).

 

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 1. februára 2019 (štvrtok).

 

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 5. februára 2019 (pondelok) a končí sa 29. júna 2019 (piatok).

 

V školskom roku 2018/2019 bude v období školského vyučovania spolu 191vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní prázdnin (z ktorých 6 dní pripadne na sviatky) a ďalších 3 voľných dní sviatkov. Obdobie školských prázdnin (letné prázdniny) bude trvať 64 dní.

 

2. Maturitná skúška

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

a)slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 14. marca 2019 (utorok),

b)anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 15. marca 2019 (streda),

c)matematika dňa 16. marca 2019 (štvrtok),

d)maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 17. marca 2019 (piatok).

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 4. –7. apríla 2019

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne 5. –8. septembra 2019

 


 


Výchovný poradca : Mgr. Dana Bánska

 

Linky dôvery pre deti

Detská linka záchrany

0800 123 232, 0800 121 212, 0820 434 343

Linka detskej istoty, LDI - UNICEF

0800 116 111

Linka detskej dôvery

0800 117 878

Linka detskej dôvery - LIENKA

0800 112 878 

Linka detskej pomoci

0800 100 444

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
    Hollého 1380, Senica
  • 0907 161 135 - Riaditeľ zriaďovateľa školy

    0907 746 906 - Riaditeľka školy

    0915 727 145 - Zástupca riaditeľky školy

    034 651 55 93 - Sekretariát

Fotogaléria