Navigácia

Organizácia školského roka 2021/2022

Vnútorný poriadok školy 2021/2022 

Na stiahnutie : skolsky_poriadok_2021-2022.doc

1. Organizácia školského roka 2021/2022

Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

 

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022

  Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

  jesenné

27. október 2021 (streda)

28.október - 29. október  2021

2. november 2021 (utorok)

  vianočné

22. december 2021 (streda)

23. december 2021 – 7. január 2022

10. január 2022 (pondelok)

  polročné

3. február 2022
(štvrtok)

4. február 2022
(piatok)

7. február 2022
(utorok)

  jarné

Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj

25. február 2022
(piatok)

28. február –
4. marec 2022

7. marec 2022
(pondelok)

  veľkonočné

13. apríl 2022
(streda)

14. apríl–
19. apríl 2022

20. apríl 2022
(streda)

  letné

30. jún 2022
(štvrtok)

1. júl–
31. august 2022

5. september 2022
(pondelok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Maturitná skúška

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 15. marca 2022,

b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 16. marca 2022,

c) matematika dňa 17. marca 2022,

d) maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 18. marca 2022.

 

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 5. - 8. apríla 2022.

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 3. – 8. septembra 2022.

 


 


Výchovný poradca : Mgr. Dana Bánska

 

Linky dôvery pre deti

Detská linka záchrany

0800 123 232, 0800 121 212, 0820 434 343

Linka detskej istoty, LDI - UNICEF

0800 116 111

Linka detskej dôvery

0800 117 878

Linka detskej dôvery - LIENKA

0800 112 878 

Linka detskej pomoci

0800 100 444

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
    Hollého 1380, Senica
  • 0907 161 135 - riaditeľ zriaďovateľa školy

    0915 727 145 - riaditeľ školy

    0908 147 840 - zástupkyňa riaditeľa školy

    034 651 55 93 - sekretariát

Fotogaléria