Navigácia

Organizácia školského roka 2022/2023

 

Na stiahnutie: vnútorný poriadok školy

1. Organizácia školského roka 2022/2023

Školský rok sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2023 (pondelok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok). Školské vyučovanie
v druhom polroku prebieha od 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Maturitná skúška

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 14. marca 2023,

b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 15. marca 2023,

c) matematika dňa 16. marca 2023,

d) maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 17. marca 2023.

 

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 3. - 5. apríla 2023 a 12.4.2023.

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2023.


 


Výchovný poradca : Mgr. Dana Bánska

 

Linky dôvery pre deti

Detská linka záchrany

0800 123 232, 0800 121 212, 0820 434 343

Linka detskej istoty, LDI - UNICEF

0800 116 111

Linka detskej dôvery

0800 117 878

Linka detskej dôvery - LIENKA

0800 112 878 

Linka detskej pomoci

0800 100 444

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
    Hollého 1380, Senica
  • 0907 161 135 - riaditeľ zriaďovateľa školy

    0915 727 145 - riaditeľ školy

    0908 147 840 - zástupkyňa riaditeľa školy

    034 651 55 93 - sekretariát

Fotogaléria