Navigácia

 • Poradie uchádzačov na prijímacích skúškach pre školský rok 2021/2022

  Poradie uchádzačov na prijímacích skúškach pre školský rok 2021/2022

  1. kolo - 2. termín: 10. 05. 2021                        

  Poradie uchádzačov:

  Zoznam prijatých uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania  bude podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR zverejnený na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy v termíne do 20. mája 2021.

 • Poradie uchádzačov na prijímacích skúškach pre školský rok 2021/2022

  Poradie uchádzačov na prijímacích skúškach pre školský rok 2021/2022

  1. kolo - 1. termín: 03. 05. 2021                        

  Poradie uchádzačov:

  Zoznam prijatých uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania  bude podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR zverejnený na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy v termíne do 20. mája 2021.

 • Mladý Európan

  Mladý Európan

  Dňa 27. apríla 2021 sa konal 16. ročník regionálneho kola celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa súťaž uskutočnila online.

  Nosnou témou boli, tak ako každý rok, všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach, najvýznamnejších pamätihodnostiach a inštitúciách Európskej únie.

  Tento rok sa do súťaže zapojilo 11 stredných škôl.  Konečné výsledky boli veľmi vyrovnané. V tvrdej konkurencii siedmych gymnázií sa naši študenti Michal Nikodém, Mário Biskupič a Mário Tóth (všetci z 3. B) umiestnili na dôstojnom ôsmom mieste.

  Ďakujeme za peknú reprezentáciu školy!

 • Športové úspechy

  Športové úspechy

  Ďalším úspešným športovcom je Dmytro Voitenko (III.B), ktorý sa so svojím tímom umiestnil na 2. mieste v regionálnom basketbalovom turnaji. 

  Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Deň učiteľov

  Deň učiteľov

  Študentská firma HONEYMOON nám pod vedením Mgr. Miroslavy Medňanskej pripravila malé prekvapenie ku Dňu učiteľov.

   

   

   

 • Športové úspechy

  Športové úspechy

  Naši žiaci nezaháľajú ani v týchto časoch. Yevhen Fedorov (II.B) si vystrieľal krásne druhé miesto na tímovom šampionáte Ukrajiny. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Prijímacie konanie 2021

  Prijímacie konanie 2021

  Kritériá a podmienky prijímacieho konania

  na štúdium do 1. ročníka na Súkromnej strednej odbornej škole podnikania v Senici v školskom roku 2021/2022 v študijných odboroch:

   6341 M škola podnikania 

  7237 M informačné systémy a služby

  Viac informácií TU.

 • Výtvarná súťaž pre mládež

  Výtvarná súťaž pre mládež

  Ste kreatívni a máte chuť sa zrealizovať? Centrum voľného času Senica vyhlasuje výtvarnú súťaž pre mládež (13-19 rokov) pod názvom TEENS SVET OČAMI TEENAGEROV. Viac informácií a podmienky súťaže nájdete v príspevku.

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Olympiáda v anglickom jazyku

  Aj  v týchto časoch zaznamenávame úspechy. Lenka Szabóová (IV. A) sa zúčastnila okresného kola Olympiády v anglickom jazyku a svojím výsledkom si zabezpečila postup do krajského kola. Blahoželáme.

 • Oceňovanie študentov

  Oceňovanie študentov

  Každoročne sa na Mestskom úrade v Senici koná oceňovanie najlepších študentov mesta počas Dňa študentstva na radnici. Podujatie organizované Mestom Senica, Študentským parlamentom a Centrom voľného času je pravidelnou pripomienkou Dňa boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodného dňa študentstva.

  Tento školský rok si študenti nemohli užiť čaro obradnej sály, ale za sprísnených opatrení si ocenenie predsa len prebrali.

  Učitelia SSOŠP navrhli na ocenenie LENKU SZABÓOVÚ (IV.A), PETRA DRINKU (IV.A) a MICHALA NIKODÉMA (III.B)

  LENKA SZABÓOVÁMaturantka, Lenka Szabóová je mladá ambiciózna žena, ktorá vyniká v akademickej i praktickej školskej činnosti. Už od ranného veku sa venovala obľúbenej angličtine. Ako žiačka ZŠ sa zúčastnila každej anglickej olympiády, na okresných kolách to bolo vždy 1.miesto a postup na krajské a dokonca celoštátne kolo. V súťažiach pokračovala aj na strednej škole. Ako prváčka sa prebojovala až do celoštátneho kola, v treťom ročníku získala v krajskom kole 3. miesto. Zúčastnila na Jazykovom kvete s prednesom vlastnej tvorby a ako účinkujúca v dramatickom predstavení v AJ. Okrem cudzích jazykov je úspešná aj v ekonomicko-finančnej oblasti. Počas štúdia sa prihlásila na voliteľný predmet aplikovanej ekonómie, na tzv. Školskú firmu, kde získala pozíciu viceprezidentky finančného oddelenia. Spracovávala pokladničné príjmy a výdavky, viedla účtovníctvo, rozhodovala o rozdeľovaní peňažných prostriedkov, vyplácala mzdy..... Bola úspešná i na ekonomickej olympiáde (postup do krajského kola). Jej ambície a plány do budúcna sú štúdium účtovníctva a audítorstva na vysokej škole. Okrem študijných povinnosti je veľmi spoločenská a umelecky založená. Číta poetické zbierky a beletrie, píše vlastnú poéziu a tvorí abstraktné maľby.

  PETER DRINKAJe usilovný, zodpovedný a cieľavedomý študent maturitného ročníka, odbor ISS. Svojim zodpovedným prístupom k povinnostiam, vzornou dochádzkou a správaním, výbornými študijnými výsledkami je vzorom i pre ostatných žiakov. Jeho najobľúbenejšie predmety v škole sú informatika, programovanie a ruský jazyk. V rámci medzinárodnej spolupráce medzi SSOŠP a Strednou elektrotechnickou školou v Novovolynsku, na Ukrajine, sa v roku 2018 zúčastnil IV. Medzinárodnej vedecko-praktickej konferencie „Informačné technológia – teória a prax“. Bol jedným z nadšencov krúžku robotiky na našej škole. Peter vytvoril reálne fungujúci projekt – Ovládanie osvetlenia cez mobilný telefón. Inšpirovaní záujmom študentov, sa dnes na našej škole vyučuje predmet „Úvod do robotiky“. Jeho obľúbeným jazykom je ruština a snom navštíviť Moskvu a Petrohrad a spoznať ruskú kultúru a tradície. Vo voľnom čase športuje, zaujíma sa o svet moderných a inovatívnych technológií. V budúcnosti plánuje študovať v odbore Informačné technológie na Slovensku alebo v zahraničí.

  MICHAL NIKODEMJe študentom 3.ročníka, študijný odbor Informačné systémy a služby. Michal je milý, cieľavedomý, ochotný na sebe pracovať. Dáva o sebe počuť prostredníctvom svojich aktivít, nápadmi, pomocou. Je aktívnym študentom so zodpovedným prístupom k povinnostiam. Jeho obľúbené predmety sú programovanie, robotika, telesná výchova. Chce pomáhať ľuďom okolo seba, keď bol mladší, tak mu pomoc chýbala a práve preto to chce zmeniť. Tretím rokom pôsobí na škole ako podpredseda žiackej študentskej rady a v Študentskom parlamente mesta Senica. Je reprezentantom školy na Burzách stredných škôl, organizátorom a veľkým nadšencom tematických dní na škole. Pracuje v školskom rozhlase. Venuje sa širokej dobrovoľníckej činnosti (Týždeň dobrovoľníctva, Biela pastelka... Vo svojom voľnom čase sa venuje športu. Je jedným zo zakladateľov taktického športového tímu Ravagers, kde v súčasnosti pôsobí ako jeho veliteľ. V budúcnosti by sa v tejto oblasti rád pohyboval aj profesionálne.

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

  Milí študenti možno ste už niektorí zaregistrovali, že sa šíri výzva Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Zapojme sa aj my, urobme radosť seniorom. Ďalšie pokyny nájdete na stránke https://www.kolkolasky.sk/
  Vyrobené krabičky je možné odovzdávať na Mestskom úrade Senica v čase úradných hodín alebo na inom kontaktnom mieste informácie v odkaze vyššie.
    

 • WocaBee jesenný ŠAMPIONÁT

  WocaBee jesenný ŠAMPIONÁT

  Najusilovnejšia trieda z okresu v učení slovíčok

  SSOŠP je víťazom okresného kola jazykového šampionátu s WocaBee! Žiaci z triedy 1.A, pod vedením  pani Fodorovej, získali prvenstvo v precvičovaní slovíčok v okrese Senica a postupujú do krajského kola.

  V pondelok 9. novembra sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jesenný WocaBee šampionát. V druhom ročníku súťaže v precvičovaní slovíčok medzi sebou súperia žiaci od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike.

  Šampionát prebieha v aplikácii na učenie cudzích slovíčok WocaBee, ktorá funguje online, takže žiakom nebráni v súťažení ani dištančná forma výučby. Na Slovensku aj v Českej republike je do súťaže zapojených približne 45 000 žiakov.

  V našom okrese sa najusilovnejšími žiakmi v prvom kole súťaže stali žiaci triedy 1.A. Počas prvého týždňa šampionátu získali v aplikácii skvelý výsledok – ich priemerný denný počet bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka bol v okresnom kole až 1511! Stali sa tak okresnými WocaBee šampiónmi a postupujú do krajského kola, ktoré prebieha od 17. do 20. novembra 2020. Držme našim žiakom palce, aby boli úspešní aj naďalej a prebojovali sa svojou usilovnosťou až do Česko-slovenského finále Jesenného WocaBee šampionátu v decembri.

  Info o súťaži: www.wocabee.app/sutaz

  Info o aplikácii WocaBee 🐝: www.wocabee.app 

   

 • Preukazy ISIC/EURO26

  Preukazy ISIC/EURO26

  Vzhľadom na aktuálnu situáciu, si študenti môžu predlžovať platnosť preukazov známkou ISIC sami cez

  https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/ 

   

  Známka bude študentom doručená domov.

  Cez školu sa dá objednávať známka ISIC 09/2021 maximálne do konca októbra.

  Ďalšie známky sa cez školu začnú objednávať až v nasledujúcom roku, od júna 2021.

  Učiteľské známky ITIC 12/2021 sa objednávajú podobne.

 • OZNAM

  OZNAM

  Na základe rozhodnutia krízového štábu SR, prechádza naša škola od pondelka (12.10.) na dištančnú formu vzdelávania. Toto rozhodnutie je platné do odvolania.

 • Biela pastelka 2020

  Biela pastelka 2020

  Dňa 18. septembra 2020 sa dvaja z našich študentov - Karolína Muchová aMichal Nikodem - zúčastnili každoročnej dobročinnej akcie, verejnejzbierky Biela pastelka 2020 určenej na pomoc ľuďom so zrakovýmpostihnutím. Za aktívnu a prospešnú účasť im ďakujeme!

 • Udelenie riaditeľského voľna

  Udelenie riaditeľského voľna

  Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z .z., o podrobnostiach a organizácií školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ v znení vyhlášky MŠVV a Š SR č. 518/2010 Z. z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ udeľuje riaditeľstvo SSOŠP Senica dňa 14.09.2020 /pondelok/ riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Vyučovanie pokračuje dňa 16.09.2020.

 • POZOR ZMENA: Pokyny pri nástupe do školy

  POZOR ZMENA: Pokyny pri nástupe do školy

  V súvislosti so zmenou uverejnenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu uverejňujeme nový dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka. Pôvodný dotazník je neplatný. Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme.

  Pokyny pri nástupe do školy 2. septembra 2020:

  • nástup do školy 8:00
  • žiaci od II. ročníka vyššie sa stretnú v triedach podľa priloženého plánu školy
  • žiaci I. ročníka sa zhromaždia v jedálni školy
  • všetci žiaci vstupujú do budovy školy s rúškom
  • žiaci si pri vstupe do budovy dezinfikujú ruky
  • rodičia a cudzie osoby nevstupujú do budovy školy
  • žiaci pri prvom nástupe do školy predložia a odovzdajú triednemu učiteľovi Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (viz. priložené dokumenty)
  • zahraniční študenti sa pri vstupe do budovy školy preukážu negatívnym výsledkom testu na COVID-19
 • OZNAM PRE ŠTUDENTOV DIAĽKOVÉHO ŠTÚDIA:

  OZNAM PRE ŠTUDENTOV DIAĽKOVÉHO ŠTÚDIA:

  Prijímacie skúšky sa budú konať dňa 5.9.2020 o 8:30 v budove školy.

  - Vstupujte do budovy školy s rúškom.

  - Pri vstupe do budovy školy si dezinfikujte ruky. 

 • Upozornenie pre zahraničných študentov

  Upozornenie pre zahraničných študentov

  Postup pri prekročení hraníc SR:

  • pri prechode hraníc je nutné sa preukázať negatívnym testom na COVID19 (nie starším ako 96 hodín)
  • pri príchode na Slovensko je nutné dodržovať karanténu (nie je možné sa hneď ubytovať v internáte v Senici); možnosť ubytovania je v penzióne ROOS Senica
  • je nutné sa ihneď prihlásiť na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva, ktorý určí dátum nového pretestovania na COVID19
  • pri negatívnom výsledku testu je možné ubytovať sa na školskom internáte v Senici
  • začiatok školského roka je 2. 9. 2020
 • INFORMÁCIA O POČTE OBSADENÝCH A POČTE VOĽNÝCH MIEST NA SSOŠP SENICA 2020/2021

  INFORMÁCIA O POČTE OBSADENÝCH A POČTE VOĽNÝCH MIEST NA SSOŠP SENICA 2020/2021
strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
  Hollého 1380, Senica
 • 0907 161 135 - riaditeľ zriaďovateľa školy

  0915 727 145 - riaditeľ školy

  0908 147 840 - zástupkyňa riaditeľa školy

  034 651 55 93 - sekretariát

Fotogaléria