Navigácia

 • Objatia zdarma

  Objatia zdarma

  Študenti 1.A so svojou pani profesorkou a ďalšími dobrovoľníkmi rozdávali OBJATIA ZDARMA a zapojili sa tak do celosvetového Dňa objatí - HUG DAY 2018. Objatia boli príjemné, úsmevné aj prekvapivé  a niekedy aj veľmi emotívne.

 • Teoretická časť civilného cvičenia

  Teoretická časť civilného cvičenia

  Dňa 25. júna sa uskutočnila teoretická časť civilného cvičenia. Za realizáciu ďakujeme členom občianskeho združenia p. Babíčkovi a p. Havlíkovej. Predmetom cvičenia boli základy prvej pomoci a správanie sa v krízových situáciách pri úrazoch.

 • II. ročník školskej olympiády

  II. ročník školskej olympiády

  Dňa 22. júna 2018 sa konal II. ročník školskej olympiády. Študenti si opäť zmerali sily v disciplínach: 40m šprint, bedminton, volejbal, streetbasketbal, preťahovanie lanom. 

   

 • Valné zhromaždenie firmy EKOraj JA

  Valné zhromaždenie firmy EKOraj JA

  Firma EKOraj JA uskutočnila pre svojich akcionárov likvidačné valné zhromaždenie, na ktorom informovala o činnosti firmy, o dosiahnutých výsledkoch a prerozdelení zisku. Firma ďakuje za prejavenú dôveru.

 • 20. výročie Európskej centrálnej banky

  20. výročie Európskej centrálnej banky

  Európska centrálna banka oslávila 1. júna tohto roku 20. výročie jej vzniku. My sme neváhali, využili príležitosť a skontaktovali sme sa s jedným z jej zamestnancov, bývalým študentom našej školy - Tomášom Sommrom. Ten nám cez SKYPE ochotne zodpovedal všetky otázky týkajúce sa najmä jeho pracovných skúseností a fungovania ECB, ale priblížil nám aj život vo Frankfurte nad Mohanom.

 • Účelové cvičenie v prírode 2018

  Účelové cvičenie v prírode 2018

  Dňa 1. júna 2017 sa usutočnilo v našej škole účelové cvičenie v prírode. Nášmu cvičeniu prialo aj počasie, pretože celý deň bol krásny slnečný a mohli nsme si vychutnať krásne letné až tropické počasie. Úlohou cvičenia bolo riešenie mimoriadnych udalostí – CO, evakuácia školy v prípade ohrozenia – postup opustenia školy, varovné signály a činnosť žiakov po varovaní. Zdravotná príprava – precvičovanie techniky obväzovania. Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana – orientácie v mieste školy a jej okolí, určenie svetových strán podľa buzoly. Dopravná výchova – organizovaný pochod žiakov na miesto určenia a späť( rozvoj pohyb. schopnosti ), prechod cez komunikáciu vo väčšej skupine. Výchova k bezpečnému správaniu – disciplína, poriadok a ohľaduplnosť pri praktických činnostiach. Do galérie Účelové cvičenie v prírode 2018 boli pridané fotografie.

 • Informačné technológie - teória a prax

  Informačné technológie - teória a prax

  Dňa 23.05.2018 sa študent našej školy (trieda 1. A) Peter Drinka pod vedením Ing. Mykolu Hryshchuka zúčastnil v meste Novovolynsk (Ukrajina) na IV. medzinárodnej konferencii s názvom "Informačné technológie - teória a prax", kde vystúpil so svojím príspevkom na tému ESP8266 WiFi car. Arduino IDE, ktorý bude publikovaný aj v zborníku. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva školstva a vedy Ukrajinskej republiky. Petrovi želáme veľa ďalších úspechov! Do galérie Informačné technológie - teória a prax boli pridané fotografie.

 • Maturita 2018

  Maturita 2018

  Do galérie Maturita 2018 boli pridané fotografie.

 • 24-hodinová štafeta v plávaní v Senici - 4.ročník

  24-hodinová štafeta v plávaní v Senici - 4.ročník

  V Senici sa uskutočnila 24-hodinová štafeta v plávaní - 4.ročník, do ktorej sme sa opäť po štvrý raz zapojili aj my. Do galérie 24-hodinová štafeta v plávaní v Senici - 4.ročník boli pridané fotografie.

 • Svetový deň pohybu

  Svetový deň pohybu

  Junior ambasádori zorganizovali tento pekný deň v duchu myšlienky: "Nielen ľudia potrebujú pohyb, ale aj zvieratká". Preto sme neváhali a vybrali sa do senického útulku. Aj keď cesta tam i späť bola dlhá, do školy sme sa vrátili s príjemným pocitom, že sme vyvetrali na hodinku týchto milých psíkov.

 • Deň Európy na Gymnáziu v Senici

  Deň Európy na Gymnáziu v Senici

  Oslavy Dňa Európy pre našich ambasádorov pokračovali aj vo štvrtok 10. mája, kedy sme s krátkou prezentáciou o zakladateľoch EÚ a súťažným kvízom Európa v otázkach navštívili gymnazistov.

 • Výsledky prijímacích skúšok v školskom roku 2017/18

  Výsledky prijímacích skúšok v školskom roku 2017/18

  Výsledky prijímacích skúšok v školskom roku 2017/18, 1.kolo – 1. termín - 14.05.2018

 • Deň Európy na 2. ZŠ v Senici

  Deň Európy na 2. ZŠ v Senici

  Naši junior ambasádori strávili pekný deň so štvrtákmi a šiestakmi 2. ZŠ v Senici. Deti si mohli vyrobiť napr. vlajku EÚ, poskladať mapu Európy, zoznámiť sa podrobnejšie s mincami či bankovkami, vypočuť si Beethovenovu Ódu na radosť a dozvedieť sa nové informácie o symboloch EÚ.

 • Šk. časopis č.3

  Šk. časopis č.3

  Nové jarné číslo školského časopisu! Na súkromke to žije! Rozhovor s lektorkou Charlotte... a iné zaujímavé články... Čítajte! :-)

 • EXIT TOUR 2018

  EXIT TOUR 2018

  Dňa 11. apríla 2018 sa na našej škole uskutočnil medzinárodný projekt EXIT Tour, ktorý je koncipovaný tak, aby napĺňal požiadavky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obsah „Minimálneho preventívneho programu“. Organizátorom EXIT Tour na Slovensku je Tréningové centrum Kompas v Žiline, ktoré sa venuje práci s mládežou a rôznym projektom.
  Atraktívny program sa začal o 08:00 hod. úvodným koncertom raperov z Manchestru, ktorý všetkých naladil na jednu vlnovú dĺžku a pokračoval pútavými prednáškami v rôznych sekciách na témy týkajúcich sa (nielen) mladých ľudí: Domáce násilie, Závislosti, Facebook, Sex-AIDS-Vzťahy, Zdravá rodina. V dvoch sériách prednášok ponúkli lektori projektu EXIT Tour kvalitný a erudovaný pohľad na oblasť medziľudských vzťahov a závislostí. Do galérie EXIT TOUR 2018 boli pridané fotografie.

 • Športové úspechy

  Športové úspechy

  Ďakujeme našim žiakom za reprezentáciu vo florbale a futbale. Do galérie Športové úspechy boli pridané fotografie.

 • Blšie trhy 2018

  Blšie trhy 2018

  Do galérie Blšie trhy 2018 boli pridané fotografie.

 • Olympiáda v anglickom jazyku v kategórii 2D

  Olympiáda v anglickom jazyku v kategórii 2D

  Dňa 27.03.2018 sa naša študentka Lenka Szabóová zúčastnila na celoštátnom kole 28. ročníka Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D v Bratislave, ktorú organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme a želáme veľa ďalších úspechov. Do galérie Olympiáda v anglickom jazyku v kategórii 2D boli pridané fotografie.

   

 • " Číta celá Súkromka"

  " Číta celá Súkromka"

  ŠR zorganizovala k príležitosti "Marec mesiac knihy" spoločné čítanie s názvom " Číta celá Súkromka" 

  Študentky predčítali úryvky zo svojich obľúbených kníh. 

  Čo vám odporúčajú?

  Martina Mihalovičová - Tovar od Tatiany Melasovej, Denisa Kristiník - Insomnia od Vladimíry Šebovej, Dajana Králová - Divergencia od Veronica Rothovej, Eliška Vrablecová - Červený kapitán od Dominika Dána, Karolína Muchová - Na vine sú hviezdy od John Green

  Dievčatám ďakujeme!

  Do galérie " Číta celá Súkromka" boli pridané fotografie.

 • 9. stretnutia študentských rád v Dave

  9. stretnutia študentských rád v Dave

  21. marca sa členovia ŠR zúčastnili 9. stretnutia študentských rád v Dave.Študenti si navzájom vymenili svoje skúsenosti, predstavili činnosti študentského parlamentu na svojej škole a strávili spolu príjemné dopoludnie. 9. stretnutia študentských rád v Dave boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
  Hollého 1380, Senica
 • 0907 161 135 - Riaditeľ zriaďovateľa školy

  0907 746 906 - Riaditeľka školy

  0915 727 145 - Zástupca riaditeľky školy

  034 651 55 93 - Sekretariát

Fotogaléria