Navigácia

 • WocaBee jesenný ŠAMPIONÁT

  WocaBee jesenný ŠAMPIONÁT

  Najusilovnejšia trieda z okresu v učení slovíčok

  SSOŠP je víťazom okresného kola jazykového šampionátu s WocaBee! Žiaci z triedy 1.A, pod vedením  pani Fodorovej, získali prvenstvo v precvičovaní slovíčok v okrese Senica a postupujú do krajského kola.

  V pondelok 9. novembra sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jesenný WocaBee šampionát. V druhom ročníku súťaže v precvičovaní slovíčok medzi sebou súperia žiaci od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike.

  Šampionát prebieha v aplikácii na učenie cudzích slovíčok WocaBee, ktorá funguje online, takže žiakom nebráni v súťažení ani dištančná forma výučby. Na Slovensku aj v Českej republike je do súťaže zapojených približne 45 000 žiakov.

  V našom okrese sa najusilovnejšími žiakmi v prvom kole súťaže stali žiaci triedy 1.A. Počas prvého týždňa šampionátu získali v aplikácii skvelý výsledok – ich priemerný denný počet bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka bol v okresnom kole až 1511! Stali sa tak okresnými WocaBee šampiónmi a postupujú do krajského kola, ktoré prebieha od 17. do 20. novembra 2020. Držme našim žiakom palce, aby boli úspešní aj naďalej a prebojovali sa svojou usilovnosťou až do Česko-slovenského finále Jesenného WocaBee šampionátu v decembri.

  Info o súťaži: www.wocabee.app/sutaz

  Info o aplikácii WocaBee 🐝: www.wocabee.app 

   

 • Preukazy ISIC/EURO26

  Preukazy ISIC/EURO26

  Vzhľadom na aktuálnu situáciu, si študenti môžu predlžovať platnosť preukazov známkou ISIC sami cez

  https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/ 

   

  Známka bude študentom doručená domov.

  Cez školu sa dá objednávať známka ISIC 09/2021 maximálne do konca októbra.

  Ďalšie známky sa cez školu začnú objednávať až v nasledujúcom roku, od júna 2021.

  Učiteľské známky ITIC 12/2021 sa objednávajú podobne.

 • OZNAM

  OZNAM

  Na základe rozhodnutia krízového štábu SR, prechádza naša škola od pondelka (12.10.) na dištančnú formu vzdelávania. Toto rozhodnutie je platné do odvolania.

 • Biela pastelka 2020

  Biela pastelka 2020

  Dňa 18. septembra 2020 sa dvaja z našich študentov - Karolína Muchová aMichal Nikodem - zúčastnili každoročnej dobročinnej akcie, verejnejzbierky Biela pastelka 2020 určenej na pomoc ľuďom so zrakovýmpostihnutím. Za aktívnu a prospešnú účasť im ďakujeme!

 • Udelenie riaditeľského voľna

  Udelenie riaditeľského voľna

  Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z .z., o podrobnostiach a organizácií školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ v znení vyhlášky MŠVV a Š SR č. 518/2010 Z. z. ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ udeľuje riaditeľstvo SSOŠP Senica dňa 14.09.2020 /pondelok/ riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Vyučovanie pokračuje dňa 16.09.2020.

 • POZOR ZMENA: Pokyny pri nástupe do školy

  POZOR ZMENA: Pokyny pri nástupe do školy

  V súvislosti so zmenou uverejnenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu uverejňujeme nový dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka. Pôvodný dotazník je neplatný. Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme.

  Pokyny pri nástupe do školy 2. septembra 2020:

  • nástup do školy 8:00
  • žiaci od II. ročníka vyššie sa stretnú v triedach podľa priloženého plánu školy
  • žiaci I. ročníka sa zhromaždia v jedálni školy
  • všetci žiaci vstupujú do budovy školy s rúškom
  • žiaci si pri vstupe do budovy dezinfikujú ruky
  • rodičia a cudzie osoby nevstupujú do budovy školy
  • žiaci pri prvom nástupe do školy predložia a odovzdajú triednemu učiteľovi Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (viz. priložené dokumenty)
  • zahraniční študenti sa pri vstupe do budovy školy preukážu negatívnym výsledkom testu na COVID-19
 • OZNAM PRE ŠTUDENTOV DIAĽKOVÉHO ŠTÚDIA:

  OZNAM PRE ŠTUDENTOV DIAĽKOVÉHO ŠTÚDIA:

  Prijímacie skúšky sa budú konať dňa 5.9.2020 o 8:30 v budove školy.

  - Vstupujte do budovy školy s rúškom.

  - Pri vstupe do budovy školy si dezinfikujte ruky. 

 • Upozornenie pre zahraničných študentov

  Upozornenie pre zahraničných študentov

  Postup pri prekročení hraníc SR:

  • pri prechode hraníc je nutné sa preukázať negatívnym testom na COVID19 (nie starším ako 96 hodín)
  • pri príchode na Slovensko je nutné dodržovať karanténu (nie je možné sa hneď ubytovať v internáte v Senici); možnosť ubytovania je v penzióne ROOS Senica
  • je nutné sa ihneď prihlásiť na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva, ktorý určí dátum nového pretestovania na COVID19
  • pri negatívnom výsledku testu je možné ubytovať sa na školskom internáte v Senici
  • začiatok školského roka je 2. 9. 2020
 • INFORMÁCIA O POČTE OBSADENÝCH A POČTE VOĽNÝCH MIEST NA SSOŠP SENICA 2020/2021

  INFORMÁCIA O POČTE OBSADENÝCH A POČTE VOĽNÝCH MIEST NA SSOŠP SENICA 2020/2021
 • Informácia pre záujemcov o štúdium na našej škole - dôležité !!!

  Informácia pre záujemcov o štúdium na našej škole - dôležité !!!

  Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva VV a Š SR sa prijímacie skúšky na našu školu neuskutočnia a prijímanie sa uskutoční na základe prospechu na základnej škole. Z tohto dôvodu sa aj zmenia "Kritéria prijímacích skúšok" na základe pokynov MŠ VVaŠ SR. Tie zverejníme do 7.mája 2020.

 • KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV

  KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV

  Na základe „Aktualizácie usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“, bodu 4  riaditeľka SSOŠP Senica oznamuje, že vo všetkých predmetoch bude zachované hodnotenie formou klasifikácie, okrem predmetu Telesná a športová výchova. Tento predmet bude hodnotený slovne „absolvoval“.

 • Literárna súťaž

  Študentský parlament mesta Senica a Rada mládeže Trnavského kraja vyhlasujú1. rocník literárnej sútaže pre mládež ČO POTOM?

  Ďalšie informácie sa dočítate: Propozicie_CO_POTOM.docx

  Prihlaska_do_sutaze.docx

 • DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE MATURANTOV

  DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE MATURANTOV

  V školskom roku 2019/2020 sa známka z ústnej maturity a aj jej praktickej časti vypočíta
  z priemeru známok. Ak som nespokojný so známkou, ktorá mi vyšla, maturujem v období
  od 25. mája do 13. júna 2020.

  Ostatné informácie v odkazoch:

 • Zaujímavá informácia pre žiakov 4 ročníka - Virtuálny deň

  Zaujímavá informácia pre žiakov 4 ročníka - Virtuálny deň

  Spoznáš svoju univerzitu z domu, pohodlne a prakticky. Minulý rok navštívili mnohí absolventi stredných škôl svoje vysoké školy osobne.

  Tento rok ti to univerzity umožnia po novom - virtuálne.

  Prvý virtuálny deň otvorených dverí si môžeš pozrieť už 27.4.2020 o 14:00.

  Výhodou je napríklad aj to, že sa počas jedného dňa môžeš pozrieť na internáty v Košiciach, univerzitný kampus v Žiline a zároveň laboratóriá v Bratislave.

  Virtuálny deň otvorených dverí je omnoho pohodlnejší a atraktívnejší:

  • Ušetríš peniaze za cestovanie z jedného konca republiky na druhý

  • Nečakáš v radoch, kým vás vpustia do miestností škôl

  • Do všetkých univerzít nazrieš onlinovo, a dokonca naraz

  • Videá uvidíš v HD kvalite doma, na svojom notebooku alebo na telefóne

  • Môžeš položiť svoju otázku pedagógom či študentom s okamžitou odpoveďou

   

  Viac informácií sa dočítate na : https://virtualnydenotvorenychdveri.sk/

   

 • Oznam pre štvrtákov: "Kam po strednej škole"

  Oznam pre štvrtákov: "Kam po strednej škole"

  Milí študenti neviete sa rozhodnúť, čo robiť, keď ukončíte strednú školu? Možno Vám pomôže časopis „Kam po strednej“. Vyšlo aprílové číslo časopisu, kde si môžete nájsť napríklad aktuálne informácie o termínoch na podanie prihlášky na vysoké školy ako aj termíny prijímacích pohovorov. Listovú podobu celého časopisu nájdete na tomto linku: https://anyflip.com/wotj/ugkv/

 • Oznam

  Oznam

  Vážení rodičia, milí študenti,

  pandémia koronaviru nám všetkým zmenila bežný život, veľa z nás je zatvorených doma a môžu vznikať rôzne stresové situácie, takisto môžeme pociťovať strach z choroby a obavy o svojich blízkych. Chcela by som Vás informovať, že v tejto novej, pre väčšinu náročnej situácii, ma môžete kedykoľvek kontaktovať na mojej e-mailovej adrese: lasicova@ssspsenica.sk, následne by sme sa dohodli na spôsobe ďalšej spoločnej komunikácie.

  Rady ako zvládať stres

  Želám veľa zdravia, školská psychologička Mgr. Magdaléna Lasicová

 • Dôležitý oznam

  Dôležitý oznam

  Na základe opatrení krízového štábu je vyučovanie na školách prerušené až do odvolania (zverejnené 24.03.2020).

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling informoval, že pre školský rok 2019/20 sa rušia písomné maturitné skúšky. 

  Interné časti maturitných skúšok, tzv. "ústne maturity" sa budú konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby.

 • WocaBee - ako na slovíčka

  WocaBee - ako na slovíčka

  "V aktuálnej náročnej situácii sme sa rozhodli podať v rámci našich možností pomocnú ruku všetkým školám, učiteľom a žiakom na Slovensku.

  Od dnešného dňa poskytujeme aplikáciu WocaBee na učenie cudzích jazykov (konkrétne slovíčok) k dispozícii úplne zadarmo, a to na celé obdobie zatvorenie škôl + ešte 2 týždne po návrate k výučbe . Stačí zadať objednávku skúšobnej verzie."

  Viac informácií na https://www.wocabee.app/

 • Oznam zo slovenského jazyka

  Oznam zo slovenského jazyka

  Pani profesorka Andrášiková zverejňuje všetkým študentom slovenského jazyka nasledujúci link:

  https://bratislavskykraj.sk/na-mimoriadne-volno-v-skolach-reaguje-aj-rtvs/

  Žiada všetkých študentov, aby mu venovali náležitú pozornosť.

 • DÔLEŽITÝ OZNAM

  DÔLEŽITÝ OZNAM

  Na základe opatrení Ústredného krízového štábu bude vyučovanie predbežne na 14 dní prerušené s účinnosťou od 16.03.2020.

  Platí aj pre diaľkových študentov.

  O 2 týždne sa presúva aj externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo SJL a cudzích jazykov. O presných termínoch Vás budeme informovať.

  Študenti sú povinní sledovať stránku EduPage, pomocou ktorej budú komunikovať so svojimi vyučujúcimi a vypracovávať pridelené úlohy a zadania. Tiež je povinnosťou sledovať webstránku školy, na ktorej budú zverejňované aktuálne informácie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
  Hollého 1380, Senica
 • 0907 161 135 - riaditeľ zriaďovateľa školy

  0915 727 145 - riaditeľ školy

  0908 147 840 - zástupkyňa riaditeľa školy

  034 651 55 93 - sekretariát

Fotogaléria