Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 302/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu s DPH 18.06.2013 Národný ústav certifikovaných merani vzdelávania SSOŠP Senica 18.06.2013
Zmluva IROP - Z - 302021K292 - 223 - 14 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO P RÍSPEVKU s DPH 04.05.2018 SSOŠP Senica 07.05.2018
Zmluva IROP-Z-302021K292-223-14 Dodatok č. 2 s DPH 04.05.2018 SSOŠP Senica 27.11.2019
Zmluva odatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s DPH 04.05.2018 Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 03.09.2020
Zmluva Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s DPH 04.05.2018 08.09.2020
Zmluva Mandátna zmluva o stavebnom dozore s DPH 25.09.2018 27.09.2018
Zmluva IROP - D1 - 302021 K292 - 223 - 14 Dodatok č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K292-223-14 s DPH 08.10.2018 SSOŠP Senica 12.10.2018
Zmluva Zmluva o dielo s DPH 28.06.2019 28.06.2019
Zmluva Krycí list rozpočtu s DPH 28.06.2019 12.11.2019
Zmluva Dodatok č.1 k mandátnej zmluve zo dňa 25.9.2018 s DPH 03.07.2019 03.07.2019
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.6.2019 s DPH 06.04.2020 06.04.2020
Zmluva Dodatok č.2 k mandátnej zmluve zo dňa 25.9.2018 s DPH 06.04.2020 06.04.2020
Zmluva 01/DV/2020 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 29.06.2020 Lansbrough Europe,s.r.o. 29.09.2020
Zmluva Kúpna zmluva 25 177.80 s DPH 19.10.2020 Ivan Kozák K&H SSOŠP Senica PhDr. Milan Trizuliak riaditeľ školy 23.10.2020
Zmluva Zmluva IKT - časť H s DPH 11.08.2021 16.08.2021
Zmluva Zmluva IKT - časť G s DPH 11.08.2021 16.08.2021
Zmluva Zmluva IKT - časť F s DPH 11.08.2021 16.08.2021
Zmluva Zmluva IKT - časť E s DPH 11.08.2021 16.08.2021
Zmluva Zmluva IKT - časť D s DPH 11.08.2021 16.08.2021
Zmluva Zmluva IKT - časť C s DPH 11.08.2021 16.08.2021
<< | 1 | 2 | >> zobrazené záznamy: 1-20/25

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
    Hollého 1380, Senica
  • 0907 161 135 - riaditeľ zriaďovateľa školy

    0915 727 145 - riaditeľ školy

    0908 147 840 - zástupkyňa riaditeľa školy

    034 651 55 93 - sekretariát

Fotogaléria