Navigácia

Profil absolventa Denné štúdium Diaľkové štúdium Bakalárske štúdium Prijímacie skúšky Kritéria prijímacích skúšok pre denné štúdium Kritéria prijímacích skúšok pre diaľkové štúdium

Formy štúdia

Prijímacie skúšky

INFORMÁCIA O POČTE OBSADENÝCH A POČTE VOĽNÝCH MIEST NA SSOŠP SENICA

V súlade s Rozhodnutím číslo 2020/11399:1-A2200 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 4. 2020 zverejňujeme počet obsadených a počet voľných miest v jednotlivých odboroch, a to nasledovne:

           odbor                                                    počet miest

kód               názov                               obsadených            voľných

6341 M     škola podnikania                              24                    0

7237 M informačné systémy a služby               47                    0

 

Z tohto dôvodu sa na našej škole druhé kolo prijímacieho konania neuskutoční.

 

_____________________________________________________________________________________________________

Zoznam prijatých uchádzačov v školskom roku 2020/2021

študijný odbor 6341 M - škola podnikania:


 

Poradie Kód žiaka
1. ŠP38
2. ŠP19
3. ŠP33
4. ŠP34
5. ŠP43
6. ŠP63
7. ŠP35
8. ŠP58
9. ŠP46
10. ŠP14
11. ŠP41
12. ŠP71
13. ŠP5
14. ŠP7
15. ŠP12
16. ŠP50
17. ŠP26
18. ŠP17
19. ŠP31
20. ŠP32
21. ŠP67
22. ŠP72
23. ŠP47
24. ŠP66


 

____________________________________________________________________________________________________

 

Zoznam prijatých uchádzačov v školskom roku 2020/2021

študijný odbor 7237 M – informačné systémy a služby:

 

Poradie Kód žiaka
1. ISS54
2. ISS5
3. ISS33
4. ISS41
5. ISS56
6. ISS58
7. ISS7
8. ISS19
9. ISS13
10. ISS4
11. ISS63
12. ISS72
13. ISS36
14. ISS40
15. ISS53
16. ISS57
17. ISS6
18. ISS12
19. ISS24
20. ISS30
21. ISS34
22. ISS51
23. ISS64
24. ISS25
25. ISS2
26. ISS22
27. ISS28
28. ISS32
29. ISS59
30. ISS73
31. ISS70
32. ISS52
33. ISS15
34. ISS16
35. ISS29
36. ISS47
37. ISS55
38. ISS69
39. ISS48
40. ISS66
41. ISS1
42. ISS45
43. ŠP25
44. ŠP21
45. ŠP22
46. ISS62
47. ISS75

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
    Hollého 1380, Senica
  • 0907 161 135 - Riaditeľ zriaďovateľa školy

    0915 727 145 - Riaditeľ školy

    0908 147 840 - Zástupkyňa riaditeľa školy

    034 651 55 93 - Sekretariát

Fotogaléria