Navigácia

Kritéria prijímacích skúšok pre denné štúdium Profil absolventa Denné štúdium Kritéria prijímacích skúšok pre denné štúdium - zahraniční študenti Diaľkové štúdium Kritéria prijímacích skúšok pre diaľkové štúdium

Formy štúdia

Diaľkové štúdiumDiaľkové štúdium je určené pre študentov, ktorí majú záujem si zvýšiť vzdelanie na úplné stredné odborné vzdelanie
s maturitou, alebo majú záujem o vykonanie ďalšej maturity. Vykonáva sa externou formou popri zamestnaní v trvaní dvoch školských rokov. Učebný plán je zhodný s učebným plánom denného štúdia. Štúdium je ukončené štátnou maturitnou skúškou. Výuka prebieha raz za týždeň vždy v sobotu od 8.00 hod.

Prihlášky na štúdium si môžete vyzdvihnúť v škole, alebo stiahnuť tu.                                         .
Termín odovzdania prihlášky je do 31. júla 2023.

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
    Hollého 1380, Senica
  • 0907 161 135 - riaditeľ zriaďovateľa školy

    0915 727 145 - riaditeľ školy

    0908 147 840 - zástupkyňa riaditeľa školy

    034 651 55 93 - sekretariát

Fotogaléria