Navigácia

Kritéria prijímacích skúšok pre denné štúdium Profil absolventa Denné štúdium Kritéria prijímacích skúšok pre denné štúdium - zahraniční študenti Diaľkové štúdium Kritéria prijímacích skúšok pre diaľkové štúdium

Formy štúdia

Denné štúdium

6341 M – škola podnikania

       Učebný plán 6341 M Škola podnikania pre 1. - 4. ročník

 

 

 

7237 M – informačné systémy a služby

       Učebný plán 7237 M Informačné systémy a služby pre 1. - 4.  ročník  

 

Oznamujeme rodičom aj žiakom našej školy,
že v riaditeľni školy je dostupný k nahliadnutiu školský vzdelávací program.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
    Hollého 1380, Senica
  • 0907 161 135 - riaditeľ zriaďovateľa školy

    0915 727 145 - riaditeľ školy

    0908 147 840 - zástupkyňa riaditeľa školy

    034 651 55 93 - sekretariát

Fotogaléria