Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva IROP - D1 - 302021 K292 - 223 - 14 Dodatok č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K292-223-14 s DPH 08.10.2018 SSOŠP Senica
Zmluva Mandátna zmluva o stavebnom dozore s DPH 25.09.2018
Zmluva IROP - Z - 302021K292 - 223 - 14 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO P RÍSPEVKU s DPH 04.05.2018 SSOŠP Senica
Zmluva 302/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu s DPH 18.06.2013 Národný ústav certifikovaných merani vzdelávania SSOŠP Senica

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
    Hollého 1380, Senica
  • 0907 161 135 - Riaditeľ zriaďovateľa školy

    0907 746 906 - Riaditeľka školy

    0915 727 145 - Zástupca riaditeľky školy

    034 651 55 93 - Sekretariát

Fotogaléria