Navigácia

Projekt ZPŽnPV

Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy podnikania n.o. Senica na praktickom vyučovaní prostredníctvom vytvorenia nových učební a zlepšením materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
    Hollého 1380, Senica
  • 0907 161 135 - Riaditeľ zriaďovateľa školy

    0907 746 906 - Riaditeľka školy

    0915 727 145 - Zástupca riaditeľky školy

    034 651 55 93 - Sekretariát

Fotogaléria