Navigácia

Projekty

Projekt ZPŽnPV

Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy podnikania n.o. Senica na praktickom vyučovaní prostredníctvom vytvorenia nových učební a zlepšením materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk.

_______________________________________________________________________________________

Výzva na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) - Materiálno-technické vybavenie učební 

Sprievodný text ku výzve

Príloha č.1 - Formulár pre určenie ponukovej ceny     

Príloha č.2 - Špecifikácia

________________________________________________________________________________________________

 

Mandátna zmluva o  stavebnom dozore   

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
    Hollého 1380, Senica
  • 0907 161 135 - riaditeľ zriaďovateľa školy

    0915 727 145 - riaditeľ školy

    0908 147 840 - zástupkyňa riaditeľa školy

    034 651 55 93 - sekretariát

Fotogaléria