Navigácia

Študentská rada UNICEF Členovia ŠR šk. rok 2019/2020 Úspechy študentov Aktivity parlamentu Štatút Študentskej rady Súťaž Anketa

Študentský parlament

UNICEF

Ocenenie UNICEF - Škola priateľská deťom

 

 

 

 

V školskom roku 2010/2011 sme sa zapojili do školského programu:

 

Škola spolupracujúca s UNICEF


 

     DVE  TVÁRE  SVETA  JEDNÉHO

 

    - 90-minútová interaktívna prezentácia o právach dieťaťa a o rozvojové vzdelávanie. Prezentáciu vedie   vyškolený dobrovoľník Unicef.

 

Video a foto z prezentácie   DVE  TVÁRE  SVETA  JEDNÉHO 

 

Komentáre žiakov:

 

Páčilo sa mi celé rozprávanie. Najviac zážitky, čo nám hovorila. Bolo to celkovo zaujímavé.
Simona

 

Práca UNICEF sa mi páči. Na tejto prezentácii som sa dozvedel, aký život majú ľudia v Afrike a veľa informácií, ktoré robí UNICEF pre Afriku.
Marek

 

Bolo to super, Veronika bola milá a priateľská. Bolo to veľmi zaujímavé. Prezentácia sa mi veľmi páčila a chcela by som ju ešte raz zopakovať.
Henrieta

 

Bolo to pekné a zaujímavé. Dozvedeli sme sa veci, o ktorých sme ani netušili a veľmi ma zaujalo, že mala odvahu ísť do Afriky a vydržať tam 2 mesiace.
Jeannette

 

Páčilo sa mi to. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné, myslím, že inak by som o situácii v Afrike nevedela. Ale chcela by som im nejako pomôcť. Ich život je zaujímavý, čo sa tam deje, kultúra.
Katka

 


 

      VIANOCE  MIX  S UNICEF

 

- zapojíme sa do predaja vianočných pohľadníc UNICEF. Predajom pohľadníc podporíme jednak dlhodobé projekty UNICEF na pomoc deťom v ohrození a jednak našu vlastnú školu. Časť výťažku (30%) za predané pohľadnice Slovenský výbor pre UNICEF venuje našej škole.

 

Termín: november, december 2010

 

     TÝŽDEŇ  MODRÉHO  GOMBÍKA

 

 - zapojíme sa do kampane Týždeň modrého gombíka, študenti -dobrovoľníci môžu vlastným pričinením ovplyvniť osud a lepší život detí na celom svete

 

Termín: máj 2011

 

    ŠKOLY  PRE  AFRIKU

 

- ľubovoľnými aktivitami môžeme podporiť budovanie škôl pre africké deti, z ktorých každé tretie nemá možnosť chodiť do školy. Je to medzinárodný projekt, do ktorého sa zapájajú tisícky škôl na celom  svete

 

Termín: počas celého školského roka

 


 

V školskom roku 2010/2011 by sme chceli získať titul:

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Kritéria získania titulu Škola priateľská k deťom pre šk. rok 2010/2011

 

-    Venovať jednu nástenku v hlavných priestoroch školy právam dieťaťa, rozvojovej problematike, spolupráci s  UNICEF a Linke detskej istoty.

- Obsiahnuť princípy Dohovoru o právach dieťaťa v strategických dokumentoch školy: v školskom vzdelávacom programe, strategickom pláne rozvoja školy či preambule školy.

- Zorganizovať školenie pre celý personál školy o myšlienke Školy priateľskej k deťom

- Informovať Radu rodičov o zapojení sa školy do programu

- Venovať aspoň jednu vyučovaciu hodinu v mesiaci téme práv detí a problematike v rozvojových krajinách 

- Umožniť aktívnu účasť detí na vytváraní školského poriadku zahŕňajúceho kódex správania ako detí, tak aj učiteľov a personálu školy

- Viesť deti k tomu, aby vedeli komunikovať, formulovať svoj názor, kriticky myslieť, pýtať sa, argumentovať a diskutovať

- Zapájať sa do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF(Vianoce s Unicef, Týždeň modrého gombíka, Školy pre Afriku, Priatelia deti a prezentácia Dve tváre jedného sveta)

- Vytvoriť priestor a podporiť študentov pri zorganizovaní ich vlastnej aktivity pre školu, obec, rodičov, komunitu či spolužiakov.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
    Hollého 1380, Senica
  • 0907 161 135 - riaditeľ zriaďovateľa školy

    0915 727 145 - riaditeľ školy

    0908 147 840 - zástupkyňa riaditeľa školy

    034 651 55 93 - sekretariát

Fotogaléria